Google and the Hybrid-fleet

Dette er uddrag fra vores case om grøn marketing, hvor vi kigger på miljø, ansvarlighed, økologi i forhold til firmaers markedsføring af sig selv.

Part 3: Google

Google

Googles grønne engagement adskiller sig fra de andre ved at være medarbejder fokuseret. Google har som en integreret del af deres CSR forsøg at få medarbejderne til at være mere miljøvenlige både privat og på arbejde.

Som vi viste på vores Zoom Session har Google f.eks. anskaffet, hvad de kalder en flåde af hybridbiler, som medarbejderne opfordres til at bruge til og fra arbejde.

Det spændende ved google er også, at de bruger den grønne CSR til at tiltrække og fastholde medarbejderne. Det er derfor ikke kun et mål for google at skabe et bedre miljø, men også at tiltrække og holde på deres medarbejdere.

Se mere om Googles hybrid-biler her –

Reklamer

IKEA – Don’t show it, do it…

Dette er uddrag fra vores case om grøn marketing, hvor vi kigger på miljø, ansvarlighed, økologi i forhold til firmaers markedsføring af sig selv.

Part 4: IKEA

IKEA

IKEA har egentlig tænkt grønt i mange år. De har sikret sig at deres produktion er så miljøvenlig som muligt, samtidigt med at de har gjort meget for at sikre alle gode arbejdsvilkår for deres medarbejdere i tredjeverdenslande. Det sjove ved IKEA som case er egentlig ikke så meget, hvad de har gjort, men mere måden de har gjort det på!

i 2006 hyrede IKEA, nogle konsulenter til at markedsføre virksomhedens grønne resultater, og efter et stykke tid kom konsulenterne tilbage med det svar, at det bedste IKEA kunne gøre var, ikke at gøre noget!

Selvom det måske lyder en smule underligt, så valgte IKEA at følge konsulenternes opfordring og har i stedet koncentreret sig om en intern indsats omkring information og uddannelse af medarbejderne.

Ved at undgå at markedsføre sig som grøn har IKEA formået, at skabe en troværdighed omkring deres brand, som hovedsageligt er opstået gennem kundernes oplevelser af produkterne og medarbejdernes anbefalinger.

Det er derfor lidt sjovt, at en Landor survey placerer IKEA, som det syvende grønneste brand i USA, og at en anden undersøgelse viser at 80 % af svenskerne stoler på IKEA, imod kun 46% på kirken og 32% på regeringen.

Læs artiklen om IKEA green marketing eller mangel på samme her –

Se mere om IKEA’s grønne tiltage på deres hjemme side her –

Tetra Pak – Recycling the Swedish way

Dette er uddrag fra vores case om grøn marketing, hvor vi kigger på miljø, ansvarlighed, økologi i forhold til firmaers markedsføring af sig selv.

Part 5: Tetra Pak

Tetra Pak

Det svenske Tetra Pak har, ligesom IKEA, egentligt været i gang med grøn marketing længe. Virksomheden har derfor igennem en gennemgribende genbrugskampagne reduceret deres affald og energiforbrug væsentligt. Både til gavn for miljøet og virksomheden selv.

Se mere om Tetra Paks genbrugsprogram her –

og her –

HP – Recycling for the environment and the bottom line

Dette er uddrag fra vores case om grøn marketing, hvor vi kigger på miljø, ansvarlighed, økologi i forhold til firmaers markedsføring af sig selv.

Part 6: HP

HP

I vores Zoom Session har vi brugt HP som endnu et eksempel på, hvordan man kan være grøn og samtidigt tjene penge på det. Samtidigt med at HP har sat høje mål for deres energi forbrug, og for at mindske de skadelige stoffer de bruger i deres produktion, har de også oprettet en kompliceret genbrugssystem der i alt sin enkelthed går ud på, at indsamle gamle produkter, skille dem ad, og derefter genbruge dem til nye produkter.

HP

HP’s omfattende genbrugssystem er ikke kun godt for miljøet. HP sparer også en masse penge, både mht. energi og køb af råvarer. Det er altså en decideret win-win situation

Se mere om HP’s genbrugsprogram her –

Se HP’s andre grønne initiativer her –

Marks & Spencer – Plan A because there is no Plan B

Dette er uddrag fra vores case om grøn marketing, hvor vi kigger på miljø, ansvarlighed, økologi i forhold til firmaers markedsføring af sig selv.

Part 7: Marks & Spencer

Marks & Spencer

Marks & Spencer, den engelske fødevarer kæde, har opnået meget presse på deres meget ambitiøse kampagne; Plan A – Because there is no Plan B. Med speciel fokus på fem forskellige områder har M&S brugt 200 millioner pund på, at give deres butikker, medarbejdere og produkter et mere grønt image. Gennem en stor kampagne både i medierne og i de mange butikker, har M&S klart markeret sig som en ansvarlig virksomhed kunderne kan være trygge ved.

Marks & Spencer er helt klart et af de mest omfattende eksempler på green-marketing, og også et godt eksempel på en meget eksplicit grøn kampagne.

Se mere om Marks & Spencers Plan A her –

BP – How green can oil get?

Dette er uddrag fra vores case om grøn marketing, hvor vi kigger på miljø, ansvarlighed, økologi i forhold til firmaers markedsføring af sig selv.

Part 8: BP

BP

Det er altid svært for et olie – og gas selskab at forsøge sig med green-marketing. Når man lever af at sælge fossile brændstoffer, skal man passe meget på, hvad man forsøger at kommunikere til forbrugerne. BP er måske et godt eksempel på hvordan man kan gøre det, og hvad der kan gå galt.

Under sloganet BP – Beyond Petroleum lancerede BP en kampagne, der skulle vise forbrugerne, at BP også bekymrede sig om miljøet.

Vi viste en af reklamerne på vores Zoom Session, men for dem der ikke har set dem er der linket til dem nederst.

Denne reklame kampagne blev mødt med stor kritik blandt forbrugerne. Mange var forargede over at BP’s halvhjertede forsøg på at blive grøn, og kampagnen medførte forskellige modkampagner mod selskabet.

Casen viser med alt tydelighed, at det ikke er alle produkter der er lige lette at markedsføre som grønne. Desuden viser BP’s erfaringer med green-marketing også, at det er farligt at gå ud og markedsgføre sig som bæredygtig, hvis dele af ens produktion stadig forurener meget.

Se de tre spot’s som BP lancerede i England her –

Spot 1 Spot 2Spot 3

Se mere om BP’s kampagne her –

Se nogle af de kritiske kommentarer her –

Novo Nordisk – Doing business the green way

Dette er uddrag fra vores case om grøn marketing, hvor vi kigger på miljø, ansvarlighed, økologi i forhold til firmaers markedsføring af sig selv.

Part 9: Novo Nordisk

Novo Nordisk

På den internationale anerkendte Dow Jones Sustainabilty ranking er Novo Nordisk kåret som den mest bæredygtige virksomhed indenfor kategorien healthcare.

Novo Nordisk er som case interessant, fordi de har integreret deres green-marketing i deres overordnede CSR. Under overskriften; the tripple bottom line, forsøger Novo Nordisk aktivt at få økonomi, social ansvarlighed og miljøhensyn til at gå hånd i hånd.

“Balancing the Triple Bottom Line is about considering each of these elements when making business decisions. In this way, we not only manage a sound business, but we also demonstrate our commitment to driving sustainable development – both locally and globally.“

Novo

Novo har derfor både igangsat projekter der skal øge forbruget af vedvarende energi i deres virksomheder, samt brugt mange ressurser på at bekæmpe diabetes blandt verdens fattige lande

Se mere om Novo Nordisk projekter og CSR her –

Prøv det underholdende og informative miljøspil her –